Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ENGINAR 

Informacje ogólne 

Enginar podchodzi do prywatności naszych klientów, kandydatów i gości naszej strony internetowej z należytą powagą. Dbamy o utrzymanie prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych, które są do nas przesyłane za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Postępujemy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z:

 • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”;
 • ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), dalej jako „UODO”;
 • ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).

Naszym celem jest zapewnienie Tobie kontroli nad przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych oraz udostępnienie narzędzi pozwalających wykonać przysługujące Ci prawa.

W ramach naszego zobowiązania do ochrony danych osobowych wynikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych[1] („RODO”) pragniemy Ciebie niniejszym w przejrzysty sposób poinformować („Informacja”):

 • dlaczego i w jaki sposób Spółka gromadzi, wykorzystuje oraz przechowuje Twoje dane osobowe;
 • na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są te dane osobowe; oraz
 • jakie są Twoje prawa i nasze obowiązki w związku z tym przetwarzaniem.

Jakie rodzaje danych osobowych gromadzimy?

Enginar gromadzi i przetwarza następujące rodzaje danych osobowych, łącznie zwane Danymi Użytkownika (Użytkownikiem)

 1. dane identyfikacyjne, np. imię i nazwisko, podpis, fotografia;
 2. dane osobowe, np. data i miejsce urodzenia;
 3. dane kontaktowe, np. adres zameldowania lub/i adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail;
 4. informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym, takie jak dane kontaktowe obecnego/byłego pracodawcy, informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym i innym;
 5. inne dane z podania o pracę, takie jak informacje zawarte w podaniu o pracę/CV;
 6. informacje zgromadzone podczas procesu rekrutacji, takie jak notatki zapisane podczas rozmowy o pracę lub za pośrednictwem telefonu/skype/e-mail/komunikatora internetowego;
 7. informacje z weryfikacji danych, takie jak informacje uzyskane przez sprawdzenie referencji i potwierdzenie danych dotyczących zatrudnienia/wykształcenia.

W jaki sposób pozyskujemy Twoje dane?

Korzystamy z Twoich danych osobowych, ponieważ

 • zdecydowałeś się zarejestrować się w naszym serwisie enginar.pl (art. 13 rodo)
 • przesłałeś nam swoje CV lub zgłosiłeś aplikację na konkretne ogłoszenie o pracę zamieszczone na naszej stronie enginar.pl  (art. 13 rodo)
 • skontaktowałeś się z nami telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem portali społecznościowych (Facebook, Linkedin, Goldenline, Twitter) (art. 13 rodo)
 • nabyliśmy informacje od stron trzecich (np. publicznie dostępne informacje na platformach społecznościowych, takich jak Facebook,Twitter) (art. 14 rodo)
 • zostałeś nam zarekomendowany przez osobę lub podmiot trzeci ( art. 14 rodo)

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Dane osobowe przekazane przez Ciebie w formie CV lub w inny sposób są przetwarzane przez spółkę Enginar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000517355

– dalej będziemy odnosić się do tej spółki jako do „Administratora” lub „Enginar”.

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

Jeżeli zarejestrujesz swoje CV, odpowiesz na zamieszczone na nim ogłoszenie, skontaktujesz się poprzez formularz kontaktowy lub w innych sposób za pośrednictwem naszego Serwisu, będziemy przetwarzać je w następujący celach:

 1. W celu świadczenia usług drogą elektroniczną:
 • prowadzenia konta Użytkownika w Serwisie;
 • umożliwienia rejestracji CV Użytkownika w bazie CV prowadzonej przez Enginar w ramach Serwisu
 • umożliwienia składania aplikacji na prowadzone procesy rekrutacyjne;
 • tworzenie profilu zawodowego
 • przekazywanie Użytkownikowi rekomendowanych ofert pracy, które odpowiadają w ocenie Enginar profilowi zawodowemu Użytkownika
 • przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, numer telefonu odpowiedzi na zadane wcześniej zapytania wysłane przez formularz kontaktowy.
 • przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, informacji handlowych i marketingowych w tym newslettera, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie.
 1. W celu tworzenia Twojego profilu zawodowego i łatwiejszego dopasowania zarejestrowanych w naszym Serwisie ofert pracy do Twojego doświadczenia i kwalifikacji i przekazania Ci odpowiedniej oferty pracy – podstawą przetwarzania Twoich danych w tym przypadku będzie  uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na wyborze dla Ciebie odpowiednich ofert pracy dla Ciebie,
 2. Jeżeli złożysz aplikację w konkretnym procesie rekrutacyjnym, wyrazisz przez to zgodę na przetwarzanie Twoich danych na potrzeby tego procesu rekrutacyjnego, prowadzonego przez Enginar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, którą możesz wycofać w każdym czasie kontaktując się z nami; pamiętaj jednak, że przetwarzanie przez nas Twoich danych do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody będzie zgodne z prawem.
 3. W celu przekazywania Twoich danych osobowych, w tym Twojego profilu zawodowego utworzonego w koncie Serwisu, potencjalnym pracodawcom lub podmiotom rekrutującym,  których oferty pracy są odpowiednie do kwalifikacji zawodowych i doświadczenia Użytkownika – podstawą przetwarzania danych w tym przypadku będzie uzasadniony interes Enginar  polegający na wyszukiwaniu i dopasowaniu profili kandydatów rejestrujących CV w Serwisie do ofert pracy posiadanych przez Enginar,
 4. W celu przypominania Ci raz na jakiś czas o aktualizacji danych w Serwisie – podstawą przetwarzania w tym wypadku będzie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu procesów rekrutacyjnych w oparciu o aktualne dane Użytkowników Serwisu,
 5. W celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie uzasadniony interes Administratora, a dane statystyczne wynikające z przetwarzania Twoich danych w tym celu nie będą udostępniane innym podmiotom,
 6. Jeżeli wyrazisz na to odrębną zgodę, także w celu wysyłania ofert związanych ze świadczonymi przez Administratora usługami, w tym newsletterów, na podany przez Ciebie adres e-mail – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, którą możesz wycofać w każdym czasie kontaktując się z nami; pamiętaj jednak, że przetwarzanie przez nas Twoich danych do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody będzie zgodne z prawem,
 7. W celu archiwizacji przeprowadzonych procesów rekrutacyjnych, potwierdzenia wykonania przez Enginar jej obowiązków wynikających z RODO oraz UODO oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Enginar – podstawą przetwarzania Twoich danych w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Enginar jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora od jego zleceniodawców.
 8. Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane również w sytuacji polecenia Użytkownika przez osobę polecającą. W tej sytuacji osoba polecająca wpisuje swoje dane oraz dane osoby polecanej oraz zamieszcza CV pod formularzem z danymi Użytkownika. Enginar dokonuje weryfikacji CV osoby polecanej, otrzymanego od osoby polecającej w zakresie zgody osoby polecanej na przetwarzanie Danych Osobowych spełniającej wymogi RODO. Jeśli zgoda została zawarta, Enginar ma uprawnienia do wykorzystania tych danych na procesy rekrutacyjne.

Stawiamy na przejrzystość przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytanie dotyczące procesu ich przetwarzania przez nas, lub zasad świadczenia przez nas usług, skontaktuj się z nami: biuro@enginar.pl

Przetwarzamy przekazane przez Ciebie dane osobowe wyłącznie do celów w jakich zostały zebrane i nie będziemy przetwarzać w innych celach, chyba że wrazisz na to odrębną, świadomą zgodę.

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem dbając o to, aby pozostały aktualne i prawidłowe. Dlatego co pewien czas przypomnimy Ci o konieczności aktualizacji danych pozostawiając powiadomienie na Twoim profilu lub wysyłając wiadomość na podany przez Ciebie adres e-mail.

Czy udostępnienie danych jest obowiązkowe? 

Sam określasz, jakie dane udostępniasz Enginar w momencie składania aplikacji, przesyłania CV kontaktu poprzez jakikolwiek formularz kontaktowy w naszym Serwisie. Przy zakładaniu konta wymagane jest jednak podanie danych, które są potrzebne do prowadzenia  przez Enginar procesów rekrutacyjnych lub realizacji usług za pośrednictwem Serwisu. Niepodanie danych oznaczonych jako obowiązkowe skutkuje brakiem możliwości kontaktu zwrotnego lub wysłania aplikacji na wybraną ofertę pracy.

Komu będziemy udostępniać Twoje dane osobowe? 

Oprócz udostępniania Twoich danych potencjalnym pracodawcom, będziemy również udostępniać Twoje dane podmiotom przetwarzającym, w szczególności świadczącym na rzecz Enginar usługi informatyczne w związku z bazą CV oraz usługi związane z działaniami rekrutacyjnymi. Dostęp do danych osobowych uzyskać mogą upoważnieni pracownicy i przedstawiciele administratorów oraz podmiotów przetwarzających. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.

Czy będziemy przekazywać Twoje dane poza obszar Unii Europejskiej?

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich, tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że potencjalny pracodawca lub podmiot prowadzący rekrutację na jego rzecz (np. inna spółka z grupy przedsiębiorstw, do której należy potencjalny pracodawca) znajduje się poza UE. W takim wypadku Enginar może przekazać Twoje dane do państwa spoza UE, a jeżeli Komisja Europejska nie wydała wcześniej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w tym państwie, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych, Enginar podpisze z takim podmiotem umowę zgodną z obowiązującym wzorem standardowych klauzul ochrony danych przyjętym przez Komisję Europejską lub polski organ nadzorczy.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe? 

Jeżeli zarejestrujesz swoje CV, skontaktujesz się za pośrednictwem naszego Serwisu, będziemy przetwarzać Twoje dane w okresie:

 1. w przypadku przekazania danych za pośrednictwem Serwisu, Enginar będzie przetwarzać dane do czasu wycofania zgody przez Użytkownika, jednak nie dłużej niż 5 lat.
 2. Po usunięciu danych – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów Enginar może przetwarzać Twoje dane do celów archiwizacji, statystyki, potwierdzenia wykonania obowiązków Enginar oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Enginar, jednak nie dłużej niż przez okres 10 lat,
 3. W przypadku wyrażenia zgody na wzięcie udziału w danym procesie  rekrutacyjnym – usuniemy Twoje dane po zakończeniu tego procesu.

Jak zabezpieczamy Twoje dane? 

Stosujemy szereg zabezpieczeń informatycznych i fizycznych mających na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia albo dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowych, wewnętrzne procedury dostępu i przetwarzania danych. Pamiętaj jednak, że korzystanie z sieci Internet niesie zawsze ze sobą ryzyko wystąpienia określonych incydentów bezpieczeństwa, jednak zapewniamy Cię, że robimy wiele, aby to ryzyko w jak największym stopniu ograniczyć.

Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?

Zgodnie z RODO przysługuje Ci szereg praw w związku z przekazaniem nam Twoich danych osobowych, takich jak:

 1. Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane Twoje dane osobowe – w razie pytań dotyczących tego, czy i jak przetwarzamy Twoje dane skontaktuj się z nami np. przesyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@enginar.pl;
 2. Prawo do dostępu i aktualizacji danych – zawsze masz dostęp do przekazanych nam danych osobowych. Możesz edytować dostarczone nam dane oraz je aktualizować.
 3. Prawo do usunięcia danych – jeżeli będziesz chciał, abyśmy przestali przetwarzać Twoje dane w trwających lub przyszłych procesach rekrutacyjnych, powiadom nas o tym. W takim wypadku wycofamy Twoją aplikację z trwających procesów rekrutacyjnych oraz powiadomimy o Twoim żądaniu potencjalnych pracodawców, którym Twoje dane zostały udostępnione,
 4. Na zasadach określonych w RODO, przysługują Ci również prawa do:
 • Żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
 • Zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych,
 • Przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub Twojej zgody.

W jakim czasie będą realizowane Twoje prawa? 

Staramy się jak najszybciej zrealizować zgłoszone przez Ciebie żądania oraz udzielać odpowiedzi na otrzymane od Ciebie zapytania dotyczące Twoich danych. W każdym wypadku powinieneś od nas otrzymać odpowiedź nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Twojego żądania, przy czym z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter Twojego żądania możemy rozpatrywać Twoją sprawę maksymalnie do 90 dni od dnia jej wpływu do Enginar, informując Ciebie wcześniej o całej sytuacji i wyjaśniając przyczyny opóźnienia. Jeżeli będziemy mieli wątpliwości co do tego czy to Ty zgłaszasz określone żądanie, możemy zadać kilka dodatkowych pytań, w celu weryfikacji tożsamości.

Informacje o korzystaniu przez serwis z plików „cookies” 

Pliki cookies (często tłumaczone na język polski jako „ciasteczka”) to pliki tekstowe przechowywane w Państwa komputerach oraz programach wykorzystywanych do poruszania się po Internecie (np. przeglądarki internetowe). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, z którego korzysta dany użytkownik, oraz informacje związane z korzystaniem ze stron internetowych. Plik cookie zawiera najczęściej nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas przechowywania na urządzeniu oraz unikalny identyfikator numeryczny.

Serwis www.enginar.pl umieszcza w Państwa komputerach pliki cookies, a następnie wykorzystuje je przy kolejnych odwiedzinach serwisu.

Pliki cookies są używane przez serwis www.enginar.pl w celu:

 • dostosowania zawartości oraz funkcjonalności oferowanych w serwisie www.enginar.pl do indywidualnych preferencji użytkownika (np. powiadomienia z ofertami pracy);
 • prowadzenia statystyk dotyczących zachowania użytkowników w serwisie, co pozwala optymalizować jego zawartość i funkcjonalności;
 • utrzymania tzw. sesji użytkownika po jego zalogowaniu, dzięki czemu nie jest koniecznie ponowne logowanie po przejściu na podstrony lub ponownych odwiedzinach serwisu;
 • dostosowania realizowanych w serwisie kampanii reklamowych poprzez np. wyświetlanie danej reklamy tylko raz każdemu użytkownikowi.

Standardowo programy służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies w komputerze.

W każdej chwili mogą Państwo jednak zmienić sposób korzystania z tych plików, np. wyłączyć automatyczną obsługę cookies. W tym celu należy zmienić ustawienia prywatności w przeglądarce internetowej, z której Państwo korzystacie. Informujemy, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności oferowane w serwisie www.enginar.pl. Więcej informacji na temat plików cookies (w tym ich rodzaje) można znaleźć na tej stronie.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, str. 1-88, dostępne pod adresem http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj