Usługi

Enginar świadczy usługi w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, specjalizując się w poszukiwaniu i rekrutacji pracowników, doradztwie personalnym oraz doradztwie strategicznym HR. Nasze usługi, ze względu na specyfikę dzielimy na:

Direct &

Executive Search

Retained services to usługa dla najbardziej wymagających procesów rekrutacyjnych. W zderzeniu z wymagającym rynkiem oraz niedoborami kadrowymi pośród managerów i specjalistów, oddajemy do Państwa dyspozycji wielowarstwowy proces indywidualnie dopasowany  do potrzeb Państwa firmy.

Skupiamy się na szczegółowej analizie Państwa organizacji oraz na rynku zewnętrznym jaki ją otacza tak  aby zaproponowane przez nas kroki i elementy procesu w najcelniejszy i poufny sposób zabezpieczały interesy Państwa jak i kandydatów.

Posiadamy niestandardowe metody i narzędzia szukania i weryfikacji najlepszych specjalistów i managerów na rynku w szczególności tych, którzy cenią sobie prywatność.

Zapraszamy do kontaktu, a wspólnie z Państwem wybierzemy najlepszy model dla naszej długofalowej współpracy:  biuro@enginar.pl

Usługę Contingency dedykujemy projektom nie wymagającym skomplikowanej i wielostopniowej weryfikacji kandydatów jak i pogłębionej analizy rynku. Jest to doskonały sposób na skorzystanie z naszej bazy kandydatów oraz wypracowanych relacji z aktywnymi na rynku pracy specjalistami, ekspertami i managerami.

Zapraszamy do kontaktu, a wspólnie z Państwem wybierzemy najlepszy model dla naszej długofalowej współpracy:  biuro@enginar.pl

Interim Management & Body Leasing

Interim to szczególny rodzaj usługi łączący pilną potrzebę znalezienia kandydatów o wysokich kompetencjach w bardzo krótkim czasie. Istnieje wiele sytuacji biznesowych kiedy poszukują Państwo ekspertów na określony czas czy projekt:

  • nagłe odejścia lub dłuższe nieobecności w pracy
  • zarządzanie zmianą lub okresem „transition”
  • w czasie fuzji czy przejęć
  • lub zarządzania określonym projektem

Dzięki wieloletniej współpracy z firmami consultingowymi oraz indywidualnymi ekspertami oferujemy Państwu nie tylko proces rekrutacyjny i dostęp do kandydatów, ale również wsparcie prawne zmierzające do efektywnego nawiązania współpracy z wybranym kandydatem.

Zapraszamy do kontaktu, a wspólnie z Państwem wybierzemy najlepszy model dla naszej długofalowej współpracy:  biuro@enginar.pl

RPO

(Recruitment Process Outsourcing)

Usługę RPO dedykujemy Klientom poszukującym pełnego zewnętrznego wsparcia w rekrutacji (Full Recruitment Cycle), Sourcing&Screening lub czasowych intensywnych potrzeb rekrutacyjnych (Project RPO).

W ramach powyższych modeli oddają Państwo w pełni procesy biznesowe, zyskując efektywność i elastyczność rekrutacji. Dodatkowo odciążamy pracodawców od obowiązków administracyjnych dbając przy tym o skuteczną rekrutację i Employer Branding.

Zapraszamy do kontaktu, a wspólnie z Państwem wybierzemy najlepszy model dla naszej długofalowej współpracy:  biuro@enginar.pl

Talent Management

(Talent Mapping&Pooling, AC/DC)

Wdrażając usługę Talent Management bardzo szczegółowo poznajemy Państwa organizację  oraz Państwa potrzeby biznesowe.  Identyfikujemy wartościowych, pracowników lub kandydatów do pracy o wysokim potencjale. Sprawdzamy czy ich poziom kompetencji odpowiada potrzebom Państwa organizacji w kontekście założonych kryteriów i aktualnej sytuacji biznesowej. W celu bardziej precyzyjnej oceny potencjału pracowników/kandydatów na etapie rekrutacji przygotujemy dla Państwa sesje Assessment Center w oparciu o własne know-how i wieloletnie doświadczenie naszych Asesorów. W ten sposób przeprowadzona wysokiej jakości ocena potencjału i kompetencji, również na tle ocenianej grupy pozwalają podejmować trafne decyzje i skutecznie niwelować ryzyko.

Enginar widzi również zarządzanie Talentami w szerszej perspektywie, wybiegając w przyszłość planom naszych partnerów biznesowych. Talent Mapping & Pooling zakłada proaktywne podejście do zidentyfikowania potencjalnych kandydatów dostępnych na rynku. Polega na zbadaniu określonego otoczenia biznesowego w celu rozpoznania i dotarcia do najlepszych kandydatów w wybranych organizacjach. Ich właściwe poznanie i skuteczny  networking pozwalają  efektywnie zarządzać bazą talentów stworzoną na potrzeby Klienta.

Ponadto, adresujemy również potrzebę stałej optymalizacji kosztowej poprzez dogłębną analizę rynku w efekcie dostarczając Państwu wiedzę na temat potencjalnych kosztów planowanych inwestycji takich jak: zmiana lub poszerzenie zasięgu działalności, wzrost zatrudnienia vs. rynek wynagrodzeń etc.

Zapraszamy do kontaktu, a wspólnie z Państwem wybierzemy najlepszy model dla naszej długofalowej współpracy:  biuro@enginar.pl