Pojawiają się w firmie na kilka miesięcy, wyciągając z niemal każdego kryzysu – zarządzając strategicznymi projektami, optymalizując procesy biznesowe, wdrażając nowe strategie rozwoju. Świetnie radzą sobie z wydeptywaniem ścieżki nowo powstałym start-upom, jak i ratowaniem dużych przedsiębiorstw na krawędzi bankructwa. Mimo realnych zalet, w polskim biznesie jest to nadal dość futurystyczna wizja, a rola managerów-„superbohaterów” wciąż nie do końca jasna. Dlaczego warto pokusić się o współpracę z Interim Managerem?

Interim Manager to zewnętrzny, wysoko wykwalifikowany ekspert angażowany przez firmę do ciekawych, ale i skomplikowanych projektów czasowych, z którymi standardowi pracownicy nie poradziliby sobie równie szybko i sprawnie. Dzięki temu, że jego praca ma doraźny charakter poznaje on od podszewki specyfikę działania różnych organizacji, przenosząc tym samym  najlepsze praktyki pomiędzy branżami.

Podczas gdy głównym zadaniem managerów zatrudnionych w firmie na stałe jest niedopuszczenie do problematycznych sytuacji, Interim Manager pojawia się w niej zwykle wtedy, gdy kryzys już zaistnieje. Zatrudnienie specjalisty „z zewnątrz”, który świeżym okiem przyjrzy się naszym problemom, jest efektywnym i wygodnym rozwiązaniem, zarówno pod kątem finansowym jak i czasowym.  Na zrealizowanie konkretnego projektu ma on zwykle od paru miesięcy do roku. Jeżeli uda mu się zażegnać problem, zbudować zespół i usystematyzować procesy, wymierny skutek jego działań jest zauważalny bardzo szybko. Przyniesie przedsiębiorcom nie tylko upragniony cel, ale i masę innych korzyści, wśród których, w zależności od oczekiwań danej firmy, wymienić możemy: 

 • wzmocnienie lub uzupełnienie zarządzania w całej firmie lub w poszczególnych jej działach;
 • usprawnienie poszczególnych systemów biznesowych
 • podtrzymanie funkcji w organizacji pod nieobecność piastującego dane stanowisko menedżera
 • pomoc przy restrukturyzacji i zmianach struktury własnościowej
 • wdrażanie nowych strategii rozwoju
 • czerpanie z szerokiej wiedzy i doświadczeń Interim Managera;
 • oszczędność czasu i pieniędzy na zatrudnienie i przeszkolenie nowego pracownika;
 • brak kosztów stałych związanych z zatrudnieniem pracownika na etat;
 • możliwość powiązania wynagrodzenia ze skuteczną realizacją powierzonego projektu

Pamiętajmy o tym, że Interim Managerowie to wąskie, wybitnie utalentowane grono – na pewno nie każdy, nawet bardzo doświadczony manager, sprawdziłby się w tej roli. Mówimy tu zwykle o pracownikach, którzy osiągnęli już szczyty zawodowe, a teraz chcą się skupić na innych pasjonujących ich zajęciach. Są to osoby mocno nastawione na cel i szybkie zmiany, skrupulatne i konsekwentne, posiadające umiejętność zjednywania sobie ludzi, a przede wszystkim – ceniące wyzwania i adrenalinę. Działają pod ogromną presją, w dużym stresie – jednak ukończony projekt, a często dokonywanie „niemożliwego”, jest najwyższą nagrodą. Im trudniejsza, bardziej skomplikowana sprawa do rozwiązania, tym lepiej, bo tylko w takiej sytuacji można się sprawdzić, rozwinąć skrzydła i  potwierdzić swoje kompetencje. Praca Interim Managerów przynosi zatem nie tylko szybkie rezultaty poprawiające działanie firmy (na które klasyczne zespoły pracowałyby nawet kilka lat), ale jest też sama w sobie bardzo satysfakcjonująca.

Wśród największych korzyści pracy w roli Interim Managera wymienia się:

 • możliwość samodzielnego zarządzania czasem pracy i swoimi umiejętnościami
 • nieustanny rozwój i poznawanie różnych środowisk organizacyjnych
 • dużą swobodę działania, brak uwikłania w zależności formalne i nieformalne
 • duże wynagrodzenie, często przekraczające średnie poziomy płacowe oferowane managerowi zatrudnionemu na stałe nawet o 50 proc.

Pomimo popularności tej usługi na rynkach zachodnich, w Polsce wciąż niewielu managerów pracowało w charakterze Interim Managera, a przedsiębiorstwa nadal dopatrują się w nich czasem zagrożenia dla standardowych zespołów. Jak widać – zupełnie niesłusznie.